תקנון האתר והקורס.

בס”ד

י”ח אדר ב’ ה’תשע”ו  – 28/3/16

תקנון:

הכתוב בתקנון זה פונה לנשים וגברים כאחד.

אנא קראו את התקנון באופן מלא ובקפידה לפני השימוש באתר מכל סוג שהוא. שימוש כל שהוא באתר או ביצוע פעולה באתר כגון: רכישה או שליחת פרטים כפופים לתקנון זה ומהווים הסכמה ללא תנאי לכל אחד ואחד מתנאיו של תקנון זה. במידה ואינך מסכים לפרט מתקנון האתר הינך מתבקש לעזוב את האתר באופן מיידי.

כללי

  1. כללי

1.1 . אתר האינטרנט “https://www.j-locksmith.com”  (להלן “האתר”) והוא משמם כחנות אלקטרונית לממכר קורס אינטרנטי ללימוד מנעולנות דרך סרטונים ותכנים שונים, ופורטל ללימוד מנעולנות דרך האינטרנט בצורת הקלטות וסרטונים.

1.2. תקנון זה כתוב בצורת יחיד אך משמעותו גם לרבים על פי הנושא והעניין

1.3. בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” – משמעו כל אדם העושה שימוש בכל צורה שתהיה באתר ובתכניו (להלן “המשתמש”).

  1. מסירת פרטים

2.1. בטרם ביצוע הזמנה לאחד מהקורסים או במקרה של רכישת מוצר דרך האתר (להלן “הפעולה”) הינך (“המשתמש”) נדרש ומתבקש למסור פרטים אישיים שונים, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית – במידה והגשת פרטים כוזבים אנו נפעל למיצוי ההליך המשפטי בהליך פלילי והליך אזרחי.

  1. הליך רכישת הקורס/מוצרים

3.1. לצורך ביצוע הרכישה, יחשבו הזנת ושליחת פרטי המשתמש כהצעה בלבד. רק לאחר אישור ההזמנה בדואר האלקטרוני תאושר הרכישה וההזמנה.

2.3. התשלום יתבצע שתי דרכים – האחת הזנת פרטי כרטיס האשראי במסוף המאובטח של חברת האשראי איתה עובד האתר, האפשרות השניה הינה על ידי התקשרות בטלפון ועם המשתמש לצורך הזדהות והשלמת העסקה.

3.3. גם במידה והמזמין ישלם באמצעות שיחה עם נציג האתר תקנון זה נשאר בתוקפו ובחזקתו ומחייב את כל הצדדים.

3.4. עסקת המכר תיכנס לתוקף אך ורק לאחר אישור חברת האשראי את פעולת הגבייה מהלקוח ורק לאחר מכן יפתח חשבון לימוד בפורטל הקורס.

3.5. חשבונית מס/קבלה בגין ביצוע העסקה תוצא באופן אוטומטי בעת ביצוע התשלום ותישלח אך ורק דרך המייל על ידי חברת האשראי.

4. כשרות השימוש באתר

4.1. המשתמש חייב להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות בכדי להשתמש באתר ובתכניו או לבצע בו תשלום.

4.2. במידה והמשתמש קטין ו/או בחזקת אפוטרופוס ו/או איננו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס.

5. שמירה על סודיות המשתמש ואבטחת מידע

5.1. כדי לרכוש באתר יש להזין פרטים אישיים כמפורט בתקנון זה

5.2. המידע הנ”ל ישמר במאגר המידע של האתר וישמש לביצוע הרכישה והענקת “תעודת מנעולן מוסמך” במידה והמזמין סיים בהצלחה את הקורס. כמו כן, בעלי האתר מתחייבים שלא לעשות שימוש כל שהוא ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן מדובר בצרכי תפעול האתר.

5.3. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפנות דרך דואר אלקטרוני ו/או טלפון נייד ו/או טלפון נייח ו/או משלוח דואר בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיוצא בזה, אלא אם כן המשתמש יציין שהוא איננו מעוניין בכך.

6. ביטול עסקה

6.1. מבצע פעולות הרכישה ראשי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

6.2. להלן הוראות חוק הגנת הצרכן באשר לתנאים והדרך שבה יכול הצרכן לבטל את רכישת העסקה – תמצית זאת איננה מהווה תחליף לעיון בחוק להגנת הצרכן.

המשתמש רשאי לבטל עסקה בתנאים הבאים:

6.3. מיום עשיית העסקה (והוא יום קבלת הנכס [להלן “הקורס”]) ועד ארבעה עשר ימים מקבלת ההרשאה לשימוש בפורטל הקורס (שם משתמש וסיסמא לכניסה למערכת הקורס) או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבינהם.

6.4. ביטול עסקה בתוך ארבעה עשר יום מקבלת התשלום והנכס יתאפשר אך ורק דרך בקשה מסודר בדואר האלקטרוני ([email protected]) על ביטול בתוך ארבעה עשר יום ללא כל שימוש בתכני הקורס יכול קנס של 5% מעלות הקורס.

6.5. במידה ונעשה שימוש בתכני הקורס והתלמיד עבר על יותר מ10 שיעורים (הדבר ניתן למדידה על ידי מערכת האתר) יהא על בעלי האתר להחזיר אך ורק 60% מעלות הקורס.

6.6. במידה והמשתמש ביקש לבטל את העסקה לאחר ארבעה עשר הימים הראשונים מעת ביצוע העסקה (ומבלי לבטל את סעיף 6.5) ו/או לאחר צפייה בפחות מ39 סרטונים/ שיעורים מהקורס בעלי האתר יעניקו למשתמש אך ורק 60% מעלות הקורס – לאחר צפייה ב39 סרטונים לא יוכל המשתמש לקבל החזר כספי כל שהוא.

7. הנפקת תעודה

7.1. לאחר סיום הקורס והמבחן הסופי בציון עובר (90%) המשתמש יקבל תועדת קיר באופן אוטומטי על ידי המערכת.

7.2. תעודת כיס קשיחה תישלח עד 90 ימי עסקים מיום קבלת קבלת תעודת הקיר לכתובת אותה סיפק המשתמש, במידה והמשתמש לא סיפק כתובת לא תהא לבעלי האתר אחריות בדבר יצירת קשר עם המשתמש בכדי לקבל ממנו כתובת.

8. שירות לקוחות ותשובות לשאלות.

8.1. שאלות בנושא תשלומים, הנהלה או בקשות כלליות שאינן קשורות לעזרה בתחום המנעולים או שאלות על תוכן הקורס ישלחו דרך כתובת דואר האלקטרוני הזאת : [email protected] בלבד

8.2. שאלות בנושא השיעורים, תוכן השיעורים, שאלות פרקטיות או עזרה מכל סוג שהיא – כל אלו יופנו לטלפון 054-3938399 (רונן) במידה והוא או מי מטעמו איננו יכול לענות לשיחתכם לא תוכלו לטעון דבר בדבר נזק או טענות אחרות כלפי רונן ששון או בעלי האתר – התשובות שרונן מעניק בטלפון אינן באות להחליף ייעוץ לגבי הבעיה בזירת ההתרחשות שעליה נשאלת השאלה (כמובן במצב של הגעה לזירת ההתרחשות רונן או מי מטעמו יוכלו לגבות תשלום על ההגעה/עזרה/ביצוע העבודה)

9. הגבלת אחריות

9.1. המשתמש מתחייב לנהוג בזהירות המרבית לפני כל פעילות הקשורה בקורס או ביישום הלימודים בקורס

9.2. על בעלי האתר או המרצים בקורס לא תהא אחריות על נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ביישום תכני הקורס במציאות

9.3. המשתמש לא יוכל לבוא בטענות כנגד בעלי האתר או המרצים בקורס על נזק כספי הנוצר בעקבות עצות לפרסום או שיווק אשר ניתנו בקורס.

10. שיעורים פרטיים / מעשיים

10.1. שיעורים פרטיים / מעשיים יוענקו על ידי רונן ששון  או ממי מטעמו

10.2. כל נרשם לקורס זכאי לקבלת שיעורים פרטים או מעשיים בתחום המנעולנות (לפי שיקול דעתו של רונן ששון או ממי מטעמו)

10.3. שיעורים פרטיים: שיעורים פרטיים ינתנו אחד על אחד מול רונן ששון או מי מטעמו ותכניהם יהיו על פי שיקול דעתו הבלעדי

10.4. רונן ששון או מי מטעמו רשאים להמיר שיעורים פרטיים לשיעורים בכיתה של עד 7 תלמידים הלומדים במקביל, במידה ורונן או מי מטעמו יבחרו כך הוא ומי מטעמו יהיו חייבים להעניק למשתמש עוד 5 שיעורים

10.5. אורך כל שיעור פרטי/מעשי הינו בין 15 דקות לבין 45 דקות לפי שיקול דעת המרצה (רונן ששון או מי מטעמו)

10.6. רונן ששון או מי מטעמו יוכל לקחת איתו לעבודה בבית הלקוח את התלמיד/ים – במידה והתלמיד יגיע איתו לבית הלקוח הוא מסיר מרונן ששון או מבעלי האתר את האחריות לבטיחותו שלו.

11. תנאים נוספים

11.1. רישומי המחשב/שרת/מערכת האתר של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.2. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של בעל האתר, אולם כל שינוי יחול אך ורק על רכישות שנרכשו לאחר השינוי.

11.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.

11.4. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר או שימוש ביד שמועבר דרך האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.

11.5. המשתמש מתחייב לא להעביר לאף אדם את השם משתמש והסיסמא שלו לכניסה לאתר

11.6 המשתמש מתחייב לא לצלם, להסריט, להקליט, או להעביר בכל צורה את תכני האתר לשום אדם או גורם כזה או אחר, כל תכני האתר הינם קניין רוחני של בעל האתר.

11.7. הודעה על נגישות הקורס – במידה והמשתמש החליט להירשם לקורס הוא יהא מודע שפורטל הקורס (פורטל הלמידה המקוונת) איננו מונגש לנכים ולא יהיו לא טענות על כך והוא לא יוכל לתבוע את בעל האתר בנושא.

בהצלחה, צוות אתר מנעולנות בקלות.